תנאי שימוש באתר

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין "כל בורג" לבין לקוחותיו (להלן: 'הלקוחות' ו/או 'הלקוח') בכפוף לכללי תקנון זה.
יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.
*התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
 

הזמנות באתר

1. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), יש צורך שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר.
2. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה "כל בורג" את הזכות לבטל עסקה או לחילופין להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב.
3. כדי לקנות דרך האתר חייב הקונה (להלן:'הלקוח') לבצע הרשמה באתר. חשוב להדגיש במידה וימסור הלקוח פרטים לא נכונים אודות פרטיו או פרטים כוזבים אודות כרטיס האשראי לרבות תוקף כרטיס, מספר כרטיס, כתובת, ת.ז, או כל פרט שלא יאפשר ל"כל בורג" לבצע את העסקה אזי תראה "כל בורג" בעסקה כחסרת כל תוקף ולא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום תנאי.
ואף תהיה רשאית להגיש תביעה בגין פרטים כוזבים והוצאות טיפול.
4. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע "כל בורג" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי "כל בורג" ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות (2 ימי עסקים) מסיום הליך המכירה.

*חשוב להבהיר, הרשמה או רכישה מהווה אישור הלקוח, להיכלל ברשימת לקוחותיה אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של "כל בורג".
*יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את "כל בורג". הרישום שנרשם במחשבי "כל בורג" יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
5. חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. רכישות יתבצעו רק על ידי אישור כרטיס האשראי.
6. מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי. כרטיס אשראי שנמסר על ידי לקוח ואשר אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר. הקונה (להלן: 'הלקוחות' ו/או 'הלקוח') יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.

*כל המחירים באתר כוללים מע"מ.

 

משלוח המוצר ואספקה

*שים לב ימי שישי שבתות וערבי חג אינם נחשבים לימי עסקים
"כל בורג" תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים והטיפול בעסקה יתחיל 3 ימים מרגע אישור העסקה ע"י חברת האשראי. "כל בורג" מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי והתקבל אישור לעסקה מחברות האשראי.
"כל בורג" לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/ פעולות איבהטרור מלחמה או מאירועים שאינם בשליטתם של "כל בורג" לרבות שביתות השבתות וכיו"ב.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית "כל בורג" יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש, או לבטל את ההזמנה.

בכל מקרה אספקה מעבר לקו הירוק לפי שיקול דעתה הבלעדי של "כל בורג" ובתוספת מחיר.
ובהתאם לתקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו "כל בורג" מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים).

 

דמי משלוח

7. לכל העסקה יחויבו דמי משלוח חד פעמיים ולא עבור כל פריט ,ולכן לא יצוין דמי משלוח עבור כל פריט בנפרד.
8. במקרה של ביטול עסקה / משלוח חזרה לחנות יחויב הלקוח עפ"י עלויות המשלוח.

 
 

תשלום

9. התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, כאשר קיימת אפשרות לקנייה בתשלומים, בהתאם לגובה הקנייה. פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.
 

אישור הזמנה

10. לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, תתקבל הודעה על אישור קבלת ההזמנה. בנוסף, תשלח לדוא"ל של הלקוח הודעה על תחילת הטיפול בהזמנה.

החזרת מוצרים/ביטול עסקה/רכישה

11. "כל בורג" תהיה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה. לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן)"

להלן התנאים והאופן בא יכול הלקוח לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

  • ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל הלקוח לבטל את העסקה, הכול כאמור בסעיף 14ג* לחוק הגנת הצרכן.
  • ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ל"כל בורג".
  •  

תוצאות הביטול עקב פגם

12. מבקש לקוח לבטל עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין הפרטים שנמסרו לו בפועל ע"י דף המכירה לבין מה שהתקבל.
*יובהר ויודגש, קיבל הלקוח מוצר פגום, יאופשר ללקוח לפנות לחנות להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום.
 

ביטול שלא עקב פגם

13. עד 14 יום מיום קבלת המוצר כאשר הוא חדש, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, כפוף לחוק הגנת הצרכן.
במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור, 5% אך לא למעלה מ – 100 ש"ח ועל פי החוק (הנמוך מבניהם).

ביטול עסקה – דמי ביטול עסקה יהיו 5% או 100 ₪ + משלוח
לקוח שביטל עסקה אם טרם נשלחה אליו, יחויב ב 5% דמי ביטול.

14. עסקה תבוטל ע"י הצרכן תוך 14 ימי עסקים , ביטול עסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ושליחת דואר ל"כל בורג" בדואר kolboreg@gmail.com וקבלת אישור חזרה.
*על המוצר להיות סגור, באריזתו המקורית שלא נעשה בו כל שימוש ! על האריזה להיות שלמה ולא פגומה! בכל מצב אין לבטל עסקאות על דעת הצרכן, ויש להמתין לאישור "כל בורג".
למען הסר ספק מוצרים שנעשה בהם שימוש – לא ניתן להחזיר לאחר פתיחה!
במידה של תקלה, אנו אחראים למענה פתרון ושרות, או החלפת מוצר פגום (ע"י היבואנים) במידה והמוצר נשלח יחויב הלקוח להחזיר את המוצר ל"כל בורג" או לשולחו לכתובת רח' תל-חי 2147/2 חצור הגלילית ורק לאחר קבלת המוצר יקבל הלקוח זיכוי.

 

אחריות

15. זמן האחריות על כל מוצר מצוין בדף המוצר באתר. האחריות עבור המוצרים באתר ניתנת ע"י הספקים השונים/ היבואנים.
 

התחייבות הלקוח

16. הלקוח מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.
17. הלקוח מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין. לדוגמה: אם הלקוח קיבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה אחרת שאיננה מיועדת לו. היה וטעות כזו תתגלה על ידי "כל בורג" מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החנות והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.
 

עדכונים מהאתר ושימוש בכתובת המייל של הלקוח

18. הנהלת "כל בורג" מתחייבת לא לעשות שימוש בכתובות המייל והפרטים האישיים שנמסרו על-ידי הגולשים באתר ולא להעבירם לשום גורם, למעט אם החוק מחייב או עדכונים ללקוח על מבצעים ומוצרים חדשים.
*לקוח אשר ירצה להפסיק לקבל הודעות מייל על מוצרים, ישיב במייל חוזר ויוסר מהרשימה תפוצה.

*דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם בלבד, כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי כזה או אחר יתקיים באופן בלעדי בבית המשפט בצפת.

כל הזכיות שמורות ל"כל בורג"©
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, או לעשות כל שימוש באתר או בתקנון זה אשר יכול לפגוע בזכויות הקימות עליו אלא אם כן התקבל אישור לכך בכתב ע"י הנהלת "כל בורג"